III Turniej Szachowy o tytuł Mistrza Ośrodka Kultury w Wiśniowej