Gościnność ks. dr Jana Cebulaka proboszcza i dziekana dekanatu brzosteckiego nie zna granic