Gminny konkurs ekologiczny "czysta gmina - czyste środowisko"
Celem konkursu jest kształtowanie postaw proekologicznych uczniów, pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska.