Gmina Kołaczyce chce zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju i wspierania przedsiębiorczości