Generalny Konserwator Zabytków Piotr Żuchowski odwiedził Jodłową