Eliminacje powiatowe VIII Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy