"Delimitacja ONW w województwie podkarpackim" - konferencja w Dobrzechowie