Bieg Konstytucji 3 Maja o Puchar Burmistrza Strzyżowa