Akcja Honorowego Krwiodawstwa "Fire Blood 2019" w Czudcu