54 miliony dla ZGDW - II etapu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki.