20 rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej w Czudcu