Spacer po śladach dni - promocja nowego tomiku Zdzisławy Górskiej