2024-04-13 04:14:40

Jasło | Informacje

Usługi społeczne w Jaśle

9 kwietnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle i Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Usługi społeczne w Mieście Jaśle”. Wartość całego zadnia to blisko 3,5 mln zł. Projekt realizowany będzie do końca grudnia 2025 r.
W ramach projektu współfinansowane są:
• usługi świadczone w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle (DDP), w tym;
usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, terapia zajęciowa; zajęcia zwiększające sprawność fizyczną oraz posiłki w czasie pobytu w Dziennym Domu Pomoc.
Pomoc oferowana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku i skierowana do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w wieku 60 +, zamieszkałych na terenie miasta Jasła.
• usługi asystenckie, polegające na asystowaniu osobie z niepełnosprawnością w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego, edukacyjnego.
Z tego rodzaju wsparcia korzystają osoby z orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym, znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym do ww., w wieku 18+, zamieszkałe na terenie Jasła. W trakcie świadczenia usług asystenckich uczestnicy projektu mają także możliwość korzystania z usługi transportu indywidualnego „door – to – door”.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej poprzez: kontynuację funkcjonowania DDP oraz utworzenia w nim dwóch dodatkowych miejsc świadczenia usług, a także świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej do 31.12.2025 r.
Zadanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 07.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej.
MOPS Jasło


nowsza
starsza

Więcej z Jasła

Więcej z działu Informacje


2024-05-23 12:49:04

Nowi dyrektorzy w jasielskich szkołach miejskich

Nowi dyrektorzy w jasielskich szkołach miejskich

Jolanta Myśliwiec i Grzegorz Kowalski zostali powołani dzisiaj na dyrektorów miejskich placówek oświatowych. Akty powierzenia tej funkcji otrzymali z rąk Adama Kostrząba, burmistrza Jasła. Kandydaci na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 2 i Zespołu Szkół Miejskich ...

2024-05-23 12:45:11

Modernizacja krytej pływalni w Jaśle

Modernizacja krytej pływalni w Jaśle

Miasto będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na modernizację krytej pływalni. W przypadku pozyskania dofinansowania zadanie to realizowane będzie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programy Sportowa Polska. Projekt obejmuje modernizację wieży ...

2024-05-22 17:30:06

Zgłoś swój projekt! Rusza Jasielski Budżet Obywatelski

Zgłoś swój projekt! Rusza Jasielski Budżet Obywatelski

Rozpoczęliśmy przyjmowanie propozycji projektów do Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego (JBO) na 2025 rok. Na propozycje naszych mieszkańców czekamy do końca czerwca. Bardzo gorąco zachęcam do zgłaszania swoich projektów. To jest właściwy moment do przedstawienia swojego pomysłu ...

Twórczość czytelników: Fotografia
2024-05-22 17:25:45

Włącz się do rewitalizacji - Do końca konsultacji zostało 5 dni

Włącz się do rewitalizacji - Do końca konsultacji zostało 5 dni

Włącz się do rewitalizacji! Do końca konsultacji zostało 5 dni Jeszcze tylko do 27 maja trwają konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Jasła. Uwagi można zgłaszać w dogodny dla siebie ...

Twórczość czytelników: Poezja
2024-05-20 14:34:18

Biuletyn sesyjny z II sesji RMJ - 20 maja

Biuletyn sesyjny z II sesji RMJ - 20 maja

Zakończyła się II sesja Rady Miejskiej Jasła. Skład rady został uzupełniony – ślubowanie złożył Zenon Gondek. Wybrano także wiceprzewodniczących rady, a także składy poszczególnych sześciu komisji. Zenon Gondek radnym RMJ Zenon Gondek złożył ślubowanie i oficjalnie został ...