2024-06-11 09:10:12

Jasło | Z urzędu miasta Jasła

Trwają prace przy odwodnieniu strefy warzyckiej

Na terenie warzyckiej strefy inwestycyjnej trwają prace związane z odprowadzeniem wód opadowych.
Wartość zadania, które ma zabezpieczyć tereny zamieszkałe w obrębie zlewni potoku warzyckiego przed podtopieniami, wynosi blisko 11 mln zł.
Zadanie związane z odwodnieniem tego terenu jest konsekwencją coraz częstszego występowania nawalnych deszczy i co się z tym wiąże problemem ograniczonej możliwości odprowadzania wód opadowych do rzeki Jasiołki poprzez potok Warzycki.
Inwestycja obejmuje budowę kolektora kanalizacji deszczowej, przepompowni wód opadowych odprowadzających wodę opadową bezpośrednio do rzeki Jasiołki oraz zbiornika retencyjnego pozwalającego na retencjonowanie wód na tym terenie.
Zadanie ,,Zabezpieczenie terenów zamieszkałych przed podtopieniami poprzez odprowadzenie wód opadowych z dzielnicy przemysłowo-składowej w Jaśle”, realizowane jest w ramach środków pochodzących z Funduszu Polski Ład. Otrzymana promesa wynosi 9 mln 300 tys. zł, wkład własny to 1 mln 600 tys. zł.
Inwestycja została podzielona na cztery etapy realizacji. Obecnie trwa ostatni etap. Zakończenie zadania planowane jest na koniec 2025 roku, a jego wykonawcą jest Firma Budownictwa i Usług Melioracji Wodnych „WODNIK” Krzysztof Barzyk z Bączala Górnego.
Urząd Miasta w Jaśle


nowsza
starsza

Więcej z Jasła

Więcej z działu Z urzędu miasta Jasła


2024-07-21 17:17:59

Jasielskie święto Kopernika i batiku

Jasielskie święto Kopernika i batiku

Uroczystym finisażem zakończyła się trwająca od 10 czerwca br. roku w Jasielskim Domu Kultury wystawa batiku „De Copernicus – Trzy Pracownie i Goście”. Na ekspozycję, która po raz pierwszy została wystawiona w sierpniu ubiegłego roku ...

2024-07-21 17:13:42

Zatrzymać się i dostrzec. Wystawa Ryszarda Kucaba w JDK

Zatrzymać się i dostrzec. Wystawa Ryszarda Kucaba w JDK

Wystawa ”Zatrzymania” – moim zdaniem – jest bardzo przyjemna w odbiorze. Uspokajająca i – pewnie to nie jest komplement – ale nie budząca kontrowersji, co uważam, że w dzisiejszych niespokojnych czasach jest dużym plusem – powiedział ...

2024-07-19 19:46:20

Dostępne Jasło - zwiększamy dostępność w obsłudze mieszkańców

Dostępne Jasło - zwiększamy dostępność w obsłudze mieszkańców

Miasto Jasło stawia na inkluzywność i dostępność usług dla wszystkich swoich mieszkańców. W ramach projektu "Dostępne Jasło" zostanie zakupione nowoczesne wyposażenie, które umożliwi osobom o specjalnych potrzebach łatwiejszy dostęp do budynków urzędu miasta oraz podległych ...

Twórczość czytelników: Fotografia
2024-07-19 06:35:08

Nabór na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego w Jaśle. Termin zgłoszeń mija 29 lipca

Nabór na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego w Jaśle. Termin zgłoszeń mija 29 lipca

Burmistrz Miasta Jasła ogłosił nabór na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego w Jaśle, który budowany jest przy ulicy Mendysa 2. Żłobek będzie odrębną jednostką organizacyjną miasta, a nowy dyrektor placówki zobowiązany będzie do zorganizowania struktury organizacyjnej ...

Twórczość czytelników: Poezja
2024-07-10 20:45:18

Modernizacja skwerów miejskich w Jaśle

Modernizacja skwerów miejskich w Jaśle

Miasto Jasło ogłosiło przetarg na modernizację dwóch skwerów miejskich realizując projekt „Zielono-niebieska infrastruktura w Jaśle”. Nowoczesne, ale przede wszystkim ekologiczne rozwiązania, pojawiąsię na skwerkach u zbiegu ulic: Słowackiego i Czackiego oraz 3 Maja i Staszica. Wprowadzenie ...