2023-01-03 16:10:51

Jasło | Informacje

Nowy rok, nowy budżet, nowe zadania

Budżet Miasta Jasła na 2023 rok został przyjęty przez Radę Miejską Jasła. Na zadania inwestycje w obecnym roku zabezpieczono ponad 33,5 mln zł, natomiast ogółem dochody budżetu wynoszą 195,1 mln zł, a wydatki 209 mln zł.

Najwyższe wydatki, jak co roku, to oświata i wychowanie (66 mln zł), pomoc społeczna i rodzina (40,4 mln zł) oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska (22,5 mln zł). Przewidywane zadłużenie do planowanych dochodów wynosi jedynie 5,68 proc.

 Co roku powtarzamy, że te budżety samorządów są coraz trudniejsze, tak również było w przypadku naszego tegorocznego budżetu. Chociaż jest to budżet trudny, to udało nam się zaplanować w nim to co najważniejsze dla miasta, a więc inwestycje i zadania istotne dla jego rozwoju. Dla mnie bardzo ważne jest to, że radni deklarują współpracę, bo to tylko dzięki niej możemy w trakcie roku również uwzględniać te zadania, które są dla miasta konieczne, a których w tym budżecie nie udało się ująć. Za tę współpracę bardzo dziękuję – mówił po zakończonej sesji budżetowej burmistrz Jasła Ryszard Pabian.

Dochody na 2023 rok zaplanowano w wysokości: 195,1 mln zł, w tym dochody bieżące: 171,5 mln zł i majątkowe: 23,6 mln zł. Wydatki wynoszą ogółem: 209 mln zł, w tym wydatki bieżące 175,5 mln zł i wydatki majątkowe 33,5 mln zł. Planowany deficyt na 2023 rok to blisko 14 mln zł, a przewidywane zadłużenie wyniesie jedynie 5,68 proc. do planowanych dochodów.

Wydatki majątkowe, czyli środki przeznaczone głównie na inwestycje, wyniosą ogółem 33,4 mln zł. Na zadania związane z transportem i komunikacją miasto zabezpieczyło 14,1 mln zł.

Są w tym m.in.:

• projekt „Jasło – moje miasto, mój dom” – w tym budowa drogi 5 KDZ wraz z infrastrukturą towarzyszącą (strefa inwestycyjna w Warzycach) – 8,7 mln zł,

• budowa drogi łączącej most na osiedlu Gądki – 4 mln zł,

• przebudowa mostu na ul. Towarowej wraz z przebudową drogi – ul. Sroczyńskiego – 1 mln zł,

• rozbudowa mostu na ul. Krajowickiej – 200 tys. zł,

• budowa drogi łączącej ulice Pietrusa z Jodłową – 100 tys. zł,

• modernizacja ul. Łąkowej – 100 tys. zł.

Na gospodarkę mieszkaniową, komunalną i ochronę środowiska, przeznaczonych zostanie 8,47 mln zł. Jest to:

• „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW” – 3,5 mln zł,

• „Odnawialne źródła energii, instalacje w domach prywatnych” – 1,6 mln zł,

• projekt „Jasło – moje miasto, mój dom” – budowa Centrum Komunikacyjnego w Jaśle – 1 mln zł,

• zakup nieruchomości na cele inwestycyjne i modernizacja miejskich budynków i lokali – 650 tys. zł,

• projekt „Jasło – moje miasto, mój dom” – działania w zakresie OZE dla mieszkańców Jasła (realizacja zadania przez partnera projektu ZGDW) – 670 tys. zł,

• zabezpieczenie terenów zamieszkałych przed podtopieniami poprzez odprowadzenie wód opadowych z dzielnicy przemysłowo-składowej w Jaśle – 500 tys. zł,

• budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej, budowa separatorów na istniejących kolektorach, budowa zbiorników retencyjnych na terenie Jasła – 550 tys. zł.Dodatkowo w mieście realizowane będą jeszcze następujące zadania:• budowa żłobka miejskiego w Jaśle wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą – 3,6 mln zł,

• budowa krytego lodowiska w Jaśle – 3,5 mln zł,

• Jasielski Budżet Obywatelski: budowa wodnego placu zabaw – 385 tys. zł,

• projekt „Jasło – moje miasto, mój dom” – pomoc społeczna/Centrum Aktywnego Seniora – 300 tys. zł,

• modernizacja parku linowego i wykonanie nowych urządzeń na skate-parku – 270 tys. zł

• utworzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego – 250 tys. zł,

• rozbudowa zakładu opiekuńczego – opracowanie dokumentacji (POPT 2014-2020) – 200 tys. zł.

Ponadto w budżecie na 2023 rok uwzględniono dotacje dla instytucji kultury: Jasielski Dom Kultury – 3 mln 255 tys. zł, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle – 2 mln 433 tys. zł oraz Muzeum Regionalne w Jaśle – 1 mln 423 tys. zł. Z kolei MOSiR otrzymał dotację w wysokości 2 mln 907 tys. zł.

Budżet na 2023 rok, pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie, poparło 19 radnych, 1 był przeciwny, 1 wstrzymał się od głosu.

Urząd Miasta w Jaślenowsza
starsza

Więcej z Jasła

Więcej z działu Informacje


2024-07-21 17:17:59

Jasielskie święto Kopernika i batiku

Jasielskie święto Kopernika i batiku

Uroczystym finisażem zakończyła się trwająca od 10 czerwca br. roku w Jasielskim Domu Kultury wystawa batiku „De Copernicus – Trzy Pracownie i Goście”. Na ekspozycję, która po raz pierwszy została wystawiona w sierpniu ubiegłego roku ...

2024-07-21 17:13:42

Zatrzymać się i dostrzec. Wystawa Ryszarda Kucaba w JDK

Zatrzymać się i dostrzec. Wystawa Ryszarda Kucaba w JDK

Wystawa ”Zatrzymania” – moim zdaniem – jest bardzo przyjemna w odbiorze. Uspokajająca i – pewnie to nie jest komplement – ale nie budząca kontrowersji, co uważam, że w dzisiejszych niespokojnych czasach jest dużym plusem – powiedział ...

2024-07-19 19:46:20

Dostępne Jasło - zwiększamy dostępność w obsłudze mieszkańców

Dostępne Jasło - zwiększamy dostępność w obsłudze mieszkańców

Miasto Jasło stawia na inkluzywność i dostępność usług dla wszystkich swoich mieszkańców. W ramach projektu "Dostępne Jasło" zostanie zakupione nowoczesne wyposażenie, które umożliwi osobom o specjalnych potrzebach łatwiejszy dostęp do budynków urzędu miasta oraz podległych ...

Twórczość czytelników: Fotografia
2024-07-19 06:35:08

Nabór na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego w Jaśle. Termin zgłoszeń mija 29 lipca

Nabór na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego w Jaśle. Termin zgłoszeń mija 29 lipca

Burmistrz Miasta Jasła ogłosił nabór na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego w Jaśle, który budowany jest przy ulicy Mendysa 2. Żłobek będzie odrębną jednostką organizacyjną miasta, a nowy dyrektor placówki zobowiązany będzie do zorganizowania struktury organizacyjnej ...

Twórczość czytelników: Poezja
2024-07-10 20:45:18

Modernizacja skwerów miejskich w Jaśle

Modernizacja skwerów miejskich w Jaśle

Miasto Jasło ogłosiło przetarg na modernizację dwóch skwerów miejskich realizując projekt „Zielono-niebieska infrastruktura w Jaśle”. Nowoczesne, ale przede wszystkim ekologiczne rozwiązania, pojawiąsię na skwerkach u zbiegu ulic: Słowackiego i Czackiego oraz 3 Maja i Staszica. Wprowadzenie ...