2023-01-11 19:19:03

Jasło | Informacje

Dotacja na remont zabytków

Miasto Jasło ogłasza nabór wniosków o udzielnie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Dotacje przyznawane będą w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Osoby zgłaszające wniosek muszą posiadać tytuł prawny do zabytku znajdującego się na terenie Jasła  (ujętego w rejestrze zabytków lub w gminnej ewidencji zabytków) wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Wnioski o udzielnie dotacji można składać osobiście w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, korespondencyjnie lub elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie od 11 do 17 stycznia br.

Dodatkowe informacje dla mieszkańców Jasła oraz wymagane do złożenia dokumenty znajdują się na stronie internetowej, pod linkiem https://um.jaslo.pl/pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-rzadowy-program-ochrony-zabytkow/

Informacje dotyczące Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dostępne są pod linkiem: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: tel. 13 4486379.

Urząd Miasta w Jaślenowsza
starsza

Więcej z Jasła

Więcej z działu Informacje


2024-07-21 17:17:59

Jasielskie święto Kopernika i batiku

Jasielskie święto Kopernika i batiku

Uroczystym finisażem zakończyła się trwająca od 10 czerwca br. roku w Jasielskim Domu Kultury wystawa batiku „De Copernicus – Trzy Pracownie i Goście”. Na ekspozycję, która po raz pierwszy została wystawiona w sierpniu ubiegłego roku ...

2024-07-21 17:13:42

Zatrzymać się i dostrzec. Wystawa Ryszarda Kucaba w JDK

Zatrzymać się i dostrzec. Wystawa Ryszarda Kucaba w JDK

Wystawa ”Zatrzymania” – moim zdaniem – jest bardzo przyjemna w odbiorze. Uspokajająca i – pewnie to nie jest komplement – ale nie budząca kontrowersji, co uważam, że w dzisiejszych niespokojnych czasach jest dużym plusem – powiedział ...

2024-07-19 19:46:20

Dostępne Jasło - zwiększamy dostępność w obsłudze mieszkańców

Dostępne Jasło - zwiększamy dostępność w obsłudze mieszkańców

Miasto Jasło stawia na inkluzywność i dostępność usług dla wszystkich swoich mieszkańców. W ramach projektu "Dostępne Jasło" zostanie zakupione nowoczesne wyposażenie, które umożliwi osobom o specjalnych potrzebach łatwiejszy dostęp do budynków urzędu miasta oraz podległych ...

Twórczość czytelników: Fotografia
2024-07-19 06:35:08

Nabór na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego w Jaśle. Termin zgłoszeń mija 29 lipca

Nabór na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego w Jaśle. Termin zgłoszeń mija 29 lipca

Burmistrz Miasta Jasła ogłosił nabór na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego w Jaśle, który budowany jest przy ulicy Mendysa 2. Żłobek będzie odrębną jednostką organizacyjną miasta, a nowy dyrektor placówki zobowiązany będzie do zorganizowania struktury organizacyjnej ...

Twórczość czytelników: Poezja
2024-07-10 20:45:18

Modernizacja skwerów miejskich w Jaśle

Modernizacja skwerów miejskich w Jaśle

Miasto Jasło ogłosiło przetarg na modernizację dwóch skwerów miejskich realizując projekt „Zielono-niebieska infrastruktura w Jaśle”. Nowoczesne, ale przede wszystkim ekologiczne rozwiązania, pojawiąsię na skwerkach u zbiegu ulic: Słowackiego i Czackiego oraz 3 Maja i Staszica. Wprowadzenie ...