Związek Gmin Dorzecza Wisłoki stawia na czyste powietrze!Związek Gmin Dorzecza Wisłoki stawia na czyste powietrze!Związek Gmin Dorzecza Wisłoki od 20 lat walczy o poprawę czystości zlewni Wisłoki, jednej z najważniejszych rzek w południowo-wschodniej Polsce. Dzięki zaangażowaniu Gmin - członków Związku, wspartych środkami unijnymi, na obszarze około dwóch tysięcy kilometrów kwadratowych przeprowadzono radykalną przebudowę oraz modernizację obiektów i urządzeń wodno-kanalizacyjnych.Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu, uzyskał dotację w wysokości 85% kosztów projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.W dokumencie znajdą się dane jak dużo energii elektrycznej i cieplnej zużywają mieszkańcy, firmy

i instytucje gminne. Ale to nie wszystko.Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie zawierał instrukcję dla gmin, co zrobić aby efektywniej wykorzystywać energię i ograniczać emisję szkodliwych substancji. Dobrze opracowany Plan stworzy możliwości dla poszczególnych gmin, ich mieszkańców i przedsiębiorców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i Małopolskiego na lata 2014-2020. Posiadanie Planu zwiększa możliwości gmin i mieszkańców na realizację konkretnych inwestycji.Po Planie gospodarki niskoemisyjnej należy spodziewać się:
  • możliwości dofinansowania na termomodernizację budynków oraz alternatywne  źródła energii,

  • redukcji zużycia energii elektrycznej i cieplnej,

  • zwiększenia udziału zużycia energii ze źródeł odnawialnych,

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • oszczędności, dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii elektrycznej a także innych mediów,

  • zwiększenia sprawności wytwarzania ciepła,

  • budowy wysokosprawnych źródeł ciepła i węzłów cieplnych,

  • ograniczenia strat ciepła w ogrzewanych budynkach.W praktyce, dzięki realizacji Planu będziemy oddychać czystszym powietrzem, tym samym będziemy mieli szanse na lepsze i zdrowsze życie.Informacja o projekcie dostępna jest na stronie internetowej Związku Gmin Dorzecza Wisłoki www.wisloka.plProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Podziel się swoją opinią*:
SKOMENTUJ!

214.10.11.2


Wpisz za pomocą cyfr rozwiązanie równania:
dziesięć minus zero =
Twój adres e-mail będzie wykorzystany tylko do powiadomienia Ciebie o nowych wpisach w dyskusji.

KOMENTARZE
Ten wpis nie ma żadnych komentarzy.
Napisz pierwszy/a co o nim myślisz!