Znamy zwycięzców pierwszej edycji Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego , głosy oddane niezgodnie z prawem odliczone

Znamy zwycięzców pierwszej edycji Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego – głosy oddane niezgodnie z prawem odliczoneProkuratura Rejonowa w Jaśle wydała postanowienie w sprawie Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. W dokumencie tym wskazano 1547 głosów, które zostały oddane w sposób niezgodny z prawem. Po ponownym przeliczeniu głosów, w gronie zwycięskich projektów, znalazły się dwa: Drenaż boiska sportowego przy ul. Śniadeckich i Organizacja festiwalu „Rock in Jasło”. W Jasielskim Budżecie Obywatelskim (JBO) na 2019 rok, w którym do wydania przez mieszkańców przeznaczonych było 300 tys. zł, ostatecznie brały udział 24 projekty. Głosowanie, zarówno w systemie elektronicznym, jak i tradycyjnym trwało od 21 listopada do 15 grudnia 2018 roku, a jego wyniki miały być ogłoszone najpóźniej do 31 grudnia 2018 roku. Niestety, w ostatnich dniach głosowania, na część projektów, lawinowo w systemie elektronicznym, oddane zostały głosy w sposób budzący wątpliwości (m.in. głosowanie w niewielkich odstępach czasu, konta tworzone według podobnego schematu).By rozwiać wątpliwości co do prawidłowości procesu głosowania elektronicznego Burmistrz Miasta Jasła zgłosił zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Jaśle (nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych) i wstrzymał ogłoszenie listy zwycięskich projektów. Śledczy umorzyli postępowanie (15 lutego 2019 r.), a to uniemożliwiało podanie listy zwycięskich projektów. Stąd też burmistrz złożył do Sądu Rejonowego w Jaśle zażalenie na postanowienie prokuratury. Sąd zdecydował, że sprawa ma trafić do ponownego rozpatrzenia (8 kwietnia 2019 roku). Policja, pod nadzorem prokuratury, rozpoczęła dochodzenie w sprawie nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych mieszkańców Jasła poprzez ich wykorzystanie w elektronicznym systemie głosowania. Ostatecznie 31 marca br. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jaśle wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia w tej sprawie, jednak wskazano w nim 1547 głosów, które zostały oddane w sposób niezgodny z regulaminem głosowania.  Na realizację JBO 2019 przeznaczonych było 300 tys. zł. Zatem zgodnie z regulaminem, zwycięskimi projektami zostały: Drenaż boiska sportowego przy ul. Śniadeckich na kwotę 209 250 złotych zgłoszony przez Piotra Samborskiego – 281 głosów oraz Organizacja festiwalu „Rock in Jasło” – na kwotę 90 000 złotych zgłoszony przez Adama Pucykowicza – 264 głosy. Ustalenia z autorami projektów dotyczące terminu i sposobu ich realizacji, zostaną podjęte, biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z wprowadzonego na terytorium RP stanu epidemii.Po ponownym przeliczeniu głosów i odjęciu głosów oddanych w sposób nieprawidłowy, tabela wyników na JBO 2019 przedstawia się następująco: ProjektnrNazwa projektu(skrót)Koszt(zł)Liczba głosówLiczba głosów uznanych za nieważne w toku postępowania

PR 1 Ds. 375/2019Ostateczna liczba głosów po odjęciu głosów uznanych za nieważne toku postępowania PR 1 Ds. 375/20191234561Rewitalizacja pl. Zabaw Jasło – Rafineria70 000660663Ławeczka z brązu z „JDM”128 50516678884OSA „Jasło – Gamrat”70 00036235397Umundurowanie M-K Orkiestry Dętej32 400480488Plac zabaw Jasło – Brzyszczki110 000700709Drenaż boiska JKS Czarni Jasło209 250281028110Doposażenie świetlicy w Ulaszowicach10 0001851642114Wymiana naw. Koralewskiego – Bednarska50 0002302316Remont DL Jasło – Kaczorowy25 0002302317Plac zabaw MOSiR200 0003352379818Świat Piłki Kopernik60 0003703720Modernizacja pl. zabaw ul. Szkolna40 0002402421Jasło – Miasto drzew i zieleni100 00037522515022Rewitalizacja parku Jasło – Sobniów29 4353303323Warsztaty „Wybieram Rodzinę”31 00069115824Doposażenie DL Jasło – Sobniów6 65085612425Modernizacja siłowni przy Parku Linowym17 0004704726Dokumentacja – parking wielopoz.130 000117011727Festiwal „Rock in Jasło”90 000264026428Działka rekreacyjna Jasło – Bryły97 8535105129Siłownia plener. Jasło – Ulaszowice65 0005305330Smart City (ławki solarne etc.)150 0002582015732Remont boiska Jasło – Krajowice60 0002772176033Wiem czym oddycham w Jaśle74 1561560156RAZEM----------------------------------------------------------------340515471858