Zielony rynek
23 września 2011

Zielony rynek

Miasto przygotowuje się do składania wniosku w ramach programu „Mój Rynek”, którego ogłoszenie zapowiadane jest na październik br. Pozwoli to na dofinansowanie inwestycji polegającej między innymi na zadaszeniu targowiska. Przygotowywany jest już projekt budowlany nowego zagospodarowania zielonego rynku, według którego ma powstać: zadaszenie, stanowiska handlowe, nowa nawierzchnia placu, a także węzeł higieniczno-sanitarny dla sprzedających artykuły spożywcze.

- Obecnie targowisko na placu Bartłomieja swym wyglądem pozostawia wiele do życzenia. Chcemy zrobić wszystko, aby poprawić warunki pracy właścicieli stoisk, a także sprawić, by kupujący mieli lepszy dostęp do oferowanych przez kupców produktów - mówi Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.
Głównym założeniem projektowym jest poprawienie funkcjonalności placu zarówno dla klientów, jak i ludzi, dla których „targowica” jest miejscem pracy. Większe otwarcie placu dla kupujących
i możliwość lepszej ekspozycji towarów dla handlujących. W tej chwili wąskie ławki i wąskie przejścia pomiędzy nimi powodują, że sam środek placu jest praktycznie niewykorzystywany. Nowe zagospodarowanie zielonego rynku ma to zmienić.

- Stoiska zaprojektowane są w taki sposób, aby plac stał się bardziej przestrzenny, czytelny
i uporządkowany, a to będzie ułatwiać kupującym dostęp do oferowanych towarów. Ławy tworzą przymknięte bardziej bezpieczne enklawy dla sprzedających, oddzielając ich od ciągów komunikacyjnych dla kupujących. W związku ze znaczną poprawą handlu przy zapewnieniu możliwości parkowania samochodów dla klientów proponujemy lokalizacje bezpośrednio na płycie placu zespołu parkingów od strony północnej i zachodniej – tłumaczy architekt Magdalena Łachańska.

Środki na budowę i modernizację targowisk w ramach programu "Mój Rynek" mają pochodzić z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Dotacja na budowę targowiska będzie mogła wynieść do 1 mln zł. Będą się o nią mogły ubiegać gminy i związki gminne. Dofinansowanie będzie jednak przyznawane tylko na targowiska usytuowane w miejscowościach liczących do 50 tys. mieszkańców.