Zaproszenie z Podkarpacia
Z A P R O S Z E N I E
z
P O D K A R P A C I A

dla Pani Marii Konopnickiej

na uroczystości związane
z ustanowieniem przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
roku 2022 - Rokiem Marii
Konopnickiej

Droga nam Mario
przyjedź do nas na Podkarpacie
zobaczysz teraz inną Polskę
w odmiennej globalnej szacie
Twój żarnowiecki dworek czeka
taki sam jak przed stu laty
w oknach kwitną już pelargonie
w kaflowym piecu ogień płonie
witać Cię będą miliony rodaków
z najdalszych zakątków przyjadą
dzieci z Wrześni przywiozą kwiaty
chór akademicki zaśpiewa Rotę
przemówisz do nas wierszami
czekamy wszyscy na Ciebie
nie rzucim ziemi skąd nasz ród

Janusz Kopeć
Chicago, w maju 2022