Zapowiedź finału XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży

Młodzi Twórcy „Lirycznego Jasła” – Finał XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle zapraszają na Finał XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”. Laureatów Konkursu poznamy 29 maja 2018 r. podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury, współorganizatora wydarzenia.W bieżącej edycji Konkursu wzięło udział 278 autorów z całej Polski, którzy nadesłali 554 utwory. Prace oceniało jury w składzie: Aleksandra Dacyl (polonistka), Mariusz Kalandyk (poeta, literaturoznawca, redaktor naczelny rzeszowskiego „Kwartalnika Edukacyjnego”, doktor nauk humanistycznych), Grzegorz Kociuba (poeta, krytyk literacki, polonista – przewodniczący jury), Jan Tulik (poeta, prozaik, dramaturg, eseista).Podczas uroczystego Finału, który poprowadzą Dorota Woźnica – Dyrektor MBP w Jaśle i Aleksandra Dacyl – członkini jury, nagrodzimy laureatów i zapoznamy się z ich twórczością w wykonaniu recytatorów Sceny Słowa JDK, a całość uświetnią występy wokalistów i tancerzy Jasielskiego Domu Kultury.Lista laureatów XXIII OKLTDiM zamieszczona zostanie na stronie internetowej MBP w Jaśle (www.mbp.jaslo.pl) 29 maja 2018 r. Prace laureatów zostały opublikowane w tomiku konkursowym, a z wybranymi fragmentami prac będzie można zapoznać się oglądając wystawę w holu Biblioteki od 29 maja do 1 lipca 2018 r.Finał Konkursu odbędzie się w Sali widowiskowej JDK (ul. Kołłątaja 1) o godz. 11:00. Współorganizatorem Finału jest Jasielski Dom Kultury.