Załatw sprawę BEZ KOLEJKI

Załatw sprawę BEZ KOLEJKI

Urząd Miasta w Jaśle zachęca klientów Wydziału Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych do wcześniejszej

rejestracji telefonicznej. Wówczas bez kolejki i zbędnego oczekiwania można załatwić swoje sprawy.

Jeśli planujesz wizytę w jasielskim urzędzie, by załatwić sprawy z zakresu:

• podatku od nieruchomości,

• podatku rolnego,

• podatku leśnego,

• podatku od środków transportowych,

• opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

• opłaty z tytułu posiadania psa,

• innych spraw prowadzonych przez wydział

możesz umówić termin swojej wizyty pod nr telefonu: 13 44 82 542.

W ten sposób:

• ustalisz najbardziej dogodny dla siebie termin wizyty,

• sprawnie i szybko załatwisz sprawy bez czekania w kolejce,

• zadbasz o swoje bezpieczeństwo, bo unikniesz innych ludzi czekających na załatwienie własnych

spraw.

Urząd Miasta w Jaśle