ZUS zaprasza na bezpłatne szkolenie i do skorzystania z porad eksperckich w ramach Dnia Osób z Niepełnosprawnością

Dzień Osób z Niepełnosprawnością PROGRAM SZKOLENIA 10.00-10.15 – rozpoczęcie Dnia Osób z Niepełnosprawnością10.15-10.30 – „Zasady przyznawania renty socjalnej i renty z tytułu niezdolności do pracy”

- ZUS Oddział w Jaśle10.30-10.45 – „Rehabilitacja lecznicza”

- ZUS Oddział w Jaśle10.45-11.15 – „Dofinansowanie, ulgi i uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym”

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.11.15-11.45 – „Finansowanie świadczeń z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne”

- Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział w Rzeszowie.11.45-12.15 – „Pracownik niepełnosprawny. Obowiązki pracodawcy i uprawnienia dla pracowników” - Państwowa Inspekcja Pracy – Oddział w Krośnie.12.15-12.45 – „Bezpieczna praca osób niepełnosprawnych”

„Niepełnosprawny na rynku pracy”

- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP – Oddział w Rzeszowie12.45-13.00 – Panel dyskusyjny.

 Uczestnictwo bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia – nr tel. 503 129 976

 Dodatkowo:

  • będzie można uzyskać porady na stoiskach:

– Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle – poradnictwo w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych,– Narodowego Funduszu Zdrowia – Oddział w Rzeszowie – zakładanie kart EKUZ

i kont na ZIP.

  • wizyta uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaśle, którzy zaprezentują swoje prace artystyczne.