Wyzwania dla Jasła - wyraź swoją opinię

Prace Zespołu Miejskiego związane z przygotowaniem projektu „Jasło - moje miasto, mój dom” w ramach programu Rozwój Lokalny weszły w fazę rozstrzygnięć strategicznych.

 Na ostatnich warsztatach z doradcami ze Związku Miast Polskich sformułowano szereg kluczowych wyzwań, które stają przed naszym miastem, tak aby możliwa była poprawa jakości życia, a także by odwrócić negatywne trendy demograficzne i wspólnie je rozwijać. Wszystko po to, by młodzi jaślanie wiązali z nim swoją przyszłość.

 Prosimy Państwa o wskazanie tych wyzwań, które Państwa zdaniem są najważniejsze dla przyszłego rozwoju miasta. Każdy Państwa głos jest dla nas bardzo ważny i jest aktywnym udziałem w pracach nad rozwojem Jasła. Dziękujemy za poświęcony czas!  https://um.jaslo.pl/pl/wlacz-sie-w-prace-nad-rozwojem-jasla-wypelnij-krotkie-ankiety/ Agata Koba

Rzecznik Prasowy