Święto Niepodległości w Przedszkolu Miejskim nr 9 w Jaśle

10 listopada cała społeczność przedszkola uczestniczyła w uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Patriotyczny program artystyczny przygotowały grupy Misie i Tygryski. Na tle tematycznej dekoracji mali artyści recytowali wiersze o symbolach narodowych: godle, fladze i hymnie.

Ważnym punktem programu było odśpiewanie przez zebranych Mazurka Dąbrowskiego, a przez to włączenie się do ogólnopolskiej akcji ,,Niepodległa do Hymnu”. Podczas prezentacji, starsze dzieci nawiązały do wydarzeń sprzed 104 lat, przypominając zebranym o czasach niewoli i okolicznościach odzyskania niepodległości. Dzieci ciesząc się wolnością, śpiewały piosenki o Polsce, które opiewały piękno naszego kraju.

Zarówno goście: przedstawiciele Rady Rodziców, zaproszeni żołnierze z Wojskowej Komendy Uzupełnień Jasło, jak i przedszkolaki, mogli podziwiać polskie tańce: ludowy- ,,Kowal” oraz narodowe:

poloneza, kujawiaka i krakowiaka. W trakcie występów nie zabrakło form zawierających wiadomości o dawnej i obecnej stolicy naszego kraju oraz ich atrybutach. Do najmłodszych uczestników wydarzenia najbardziej przemawiała zaprezentowana inscenizacja piosenki o Syrence Warszawskiej.

Pamiętając o zasługach poległych w walkach o niepodległość, jak i o tych, którzy obecnie dbają o pokój w naszym kraju, przedszkolaki wyraziły swoją wdzięczność recytując wiersz ,,Polski Żołnierz”.

Złożyły też na ręce przybyłych żołnierzy okolicznościowe proporczyki z symbolicznymi kotylionami niepodległościowymi.

Cała uroczystość miała patriotyczny charakter i była okazją do kształtowania u przedszkolaków-małych jaślan, postaw obywatelskich a uczestniczące w niej dzieci przepełniała duma z bycia Polakami.

Przedszkole Miejskie nr 9 w Zespole Szkół Miejskich nr 3