Stypendium Artystyczne Burmistrza Miasta Jasła - wnioski do 31 stycznia 2018

Stypendium Artystyczne Burmistrza Miasta Jasła - wnioski do 31 stycznia 2018Do końca stycznia 2018 roku w Urzędzie Miasta Jasła przyjmowane będą wnioski o Stypendium Artystyczne Burmistrza Miasta Jasła na realizację pomysłu z dziedziny twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury. Stypendia fundowane są od 2012 roku z myślą o twórcach, artystach i organizatorach działalności kulturalnej oraz osobach upowszechniających kulturę. Przyznawane są osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie Miasta Jasła, wyłącznie na wykonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury. Przeznaczona na ten cel kwota jest stała: wynosi do 10 tys. zł i jest wypłacana jednemu stypendyście lub dzielona pomiędzy dwóch lub trzech. Decyzję o tym, kto i na co otrzyma stypendium podejmuje burmistrz po zapoznaniu się z opinią i wnioskami Komisji Stypendialnej, w skład której wchodzą: przewodniczący Rady Miejskiej Jasła, burmistrz, przewodniczący Komisji Rodziny Polityki Społecznej i Kultury Rady Miejskiej Jasła, dyrektorzy miejskich instytucji kultury oraz inspektor ds. kultury UMJ. Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium na rok 2018, powinny złożyć wnioski do 31 stycznia 2018 r. Jedna osoba może w danym roku złożyć tylko jeden wniosek. O jedno stypendium może ubiegać się grupa osób realizujących wspólne przedsięwzięcie. Zgodnie z przyjętymi zasadami, burmistrz przyznaje stypendia najpóźniej do 31 marca. Może także nie przyznać żadnego stypendium, jeżeli poziom merytoryczny wniosków uzna za niezadowalający. Wniosek wraz z uchwałą znajduje się na stronie Urzędu Miasta w Jaśle pod linkiem:https://um.jaslo.pl/pl/stypendium-artystyczne/Dotychczasowi stypendyści2012 - Michał Szpak2013 - Karol Godek, Marcin Polar2014 - Aleksandra Zuzanna Tocka, Małgorzata Samborska, Edward Lecheta2015 - Patrycja Ochała, Joanna Preisner2016 - Aleksandra Lam Giang Nguyen Van, Piotr Kolanko, Izabela Filip2017 - Karol Godek, Rafał Kamiński UMJ


Podziel się swoją opinią*:
SKOMENTUJ!

214.10.11.2


Wpisz za pomocą cyfr rozwiązanie równania:
dziewięć minus osiem =
Twój adres e-mail będzie wykorzystany tylko do powiadomienia Ciebie o nowych wpisach w dyskusji.

KOMENTARZE
Ten wpis nie ma żadnych komentarzy.
Napisz pierwszy/a co o nim myślisz!