Stypendia rozdane

Stypendia rozdane – uczniowie Kołaczyckiego Liceum otrzymali  granty finansowe.W Kołaczyckim Liceum od stycznia bieżącego roku realizowany jest projekt historyczno - artystyczny „Ocalić od zapomnienia”. Organizatorami projektu są: Fundacja AntySchematy2 z Tarnowa oraz Urząd Miasta Kołaczyce, a fundatorem – Rodzina Berlów z USA. Z inicjatywą realizacji projektu wyszli potomkowie Jashy Dor – Ner, ocalałej z Holocaustu artystki paryskiej, pochodzącej z Kołaczyc. Projekt, który ma być formą upamiętnienia Jashy oraz przywrócenia „twarzy” żydowskich sąsiadów – mieszkańców Kołaczyc i okolic oraz bohaterskich Polaków ratujących Żydów, służy  budowaniu u młodych ludzi postaw szacunku dla różnic wiary, pochodzenia, obyczajów i poglądów.  Ma formę konkursu, którego celem jest odkrywanie historii lokalnej, wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz  rozwijanie pasji i artystycznych zdolności młodzieży.Tegoroczna edycja zaowocowała pracami historyczno – badawczymi oraz plastycznymi, w których autorzy  ukazują barwny świat przedwojennych Kołaczyc, wzajemne zależności i  przenikanie się kultur. Wśród nagrodzonych uczniów znaleźli się: Katarzyna Sypień i Barbara Gierut w konkursie plastycznym oraz Marianna Śniegowska, Karolina Makara, Katarzyna Sypień, Gabriela Reczek i Jakub Przewoźnik, którzy są autorami prac historycznych.  Stypendia młodzieży wręczyli:  Burmistrz Kołaczyc – Małgorzata Salacha i Prezes Fundacji AntySchematy2 - Tomasz Malec.  Pani Inga Marczyńska, pełnomocnik rodziny Dor – Ner, odczytała list gratulacyjny od wnuczek Jashy  – Tamar i  Daphne. Poruszone wartością merytoryczną i poziomem artystycznym prac uczniów Kołaczyckiego Liceum, zapowiedziały kolejne edycje Konkursu, a więc i szanse na kolejne stypendia. List od Tamar i Daphne : Fundatorek stypendium imienia ich babci Jaschy Dor-Ner (Berl ) Boston / Kołaczyce June 20th, 2017. Cieszymy się, że Jascha mogła "powrócić" do Kołaczyce dzięki wysiłkom waszym wysiłkom, drodzy uczniowie.

Nasz ojciec Zvi Richard Dor-Ner, człowiek, który prawie nigdy nie płakał, płakał z radością, że ją - Jego Matkę Jaschę upamiętnia się w mieście, które tak bardzo kochała. Jest to dla nas szczególnie ważne ze względu na jego śmierć w kwietniu.

Ale bardziej niż cokolwiek jesteśmy dumni, że odegramy nawet małą rolę wspierającą przyszłość Kołaczyc(to jest to, czego Jascha i nasz ojciec naprawdę potrzebowali).

Jesteśmy dumni z studentów, ich talentu i ciężkiej pracy. Cieszymy się, widząc, dokąd zmierzają.

I jesteśmy wdzięczni, że zaliczamy Was , razem , do miast (choć odległych) to zawsze jednak dla nas miast sąsiadów i dawnych utraconych przyjaciółTamar i Daphne Warning: include(komentuj.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/itvpoludnie.pl/artykul.php on line 34

Warning: include(komentuj.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/itvpoludnie.pl/artykul.php on line 34

Warning: include(komentuj.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/itvpoludnie.pl/artykul.php on line 34

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'komentuj.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5.2/pear') in /www/itvpoludnie.pl/artykul.php on line 34

Warning: include(komentarze.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/itvpoludnie.pl/artykul.php on line 73

Warning: include(komentarze.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/itvpoludnie.pl/artykul.php on line 73

Warning: include(komentarze.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/itvpoludnie.pl/artykul.php on line 73

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'komentarze.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5.2/pear') in /www/itvpoludnie.pl/artykul.php on line 73