Spotkanie z przedsiębiorcami

Spotkanie z przedsiębiorcami


Ponad 60 przedsiębiorców z Jasła i powiatu jasielskiego uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym wspólnie przez Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Urząd Miasta
w Jaśle. Głównym celem pierwszego, roboczego spotkania było przestawienie źródeł pozyskiwania zewnętrznych funduszy, a także ustalenie kierunków współpracy pomiędzy Miastem a przedsiębiorcami.


 


Podczas spotkania możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych, a także ofertę szkoleniową  dla przedsiębiorców przedstawił Konrad Fijołek, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, a ofertę współpracy z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
- prezes Krzysztof Kłak. 


 


- Chcielibyśmy aby zmieniło się oblicze jasielskich przedsiębiorców, którzy tak rzadko uczestniczą w pozyskiwaniu funduszy z projektów. Jest to dla nas ogromnie ważne, bo widzimy, że straciliśmy kilka lat i niewiele firm z Jasła potrafiło pozyskać pieniądze, które do przedsiębiorców z innych regionów trafiały w ogromnych ilościach. Dlatego to spotkanie z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy i prezesem Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego jest dla nas tak bardzo ważne – mówił Edward Gierut, prezes Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców.


 


Ze swojej strony miasto przygotowuje między innymi projekt uchwały w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości, chce również by przedsiębiorcy mieli możliwość konsultowania
z samorządem projektów uchwał Rady Miejskiej Jasła w sprawach gospodarczych. Jednym
z proponowanych działań jest także organizowanie wspólnych szkoleń dla przedsiębiorców, rozszerzenie współpracy z miastami partnerskimi Jasła o kontakty pomiędzy przedsiębiorcami (spotkania w Jaśle i za granicą) oraz podejmowanie wspólnych działań w zakresie ubiegania się
o środki unijne.


 


Ze strony burmistrza Jasła i prezesa Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców padło również zapewnienie o utworzeniu wspólnego zespołu złożonego z urzędników i przedsiębiorców, który zajmowałby się między innymi pracą nad projektami unijnymi. – Chcemy, aby ta współpraca nabrała realnych kształtów i przynosiła efekty zarówno dla miasta, jak i dla naszych przedsiębiorców – podsumowuje Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.