Rozbudowa szpitala łączy

Rozbudowa szpitala łączy


Na zaproszenie Starosty Jasielskiego Adama Kmiecika odbyło się spotkanie przewodniczących klubów radnych zasiadających w Radzie Powiatu Jasielskiego i przedstawicieli jasielskiego szpitala. W spotkaniu uczestniczyli: Adam Kmiecik – Platforma Obywatelska, Franciszek Miśkowicz – Polskie Stronnictwo Ludowe, Józef Kozioł – Przymierze Samorządowe Prawicy, Adam Pawluś – Prawo i Sprawiedliwość oraz Michał Burbelka – dyrektor szpitala w Jaśle.


- Mamy pomysł na konieczną i wymaganą dla dalszego dobrego funkcjonowania szpitala rozbudowę tej placówki. Jednak wymogiem podstawowym w tym względzie jest wspólne i odpowiedzialne podejście wszystkich radnych zasiadających w radzie powiatu. Stąd moja propozycja spotkania przewodniczących wszystkich klubów. Spotkanie dało nadzieję, że przygotowane przez nas niezbędne materiały rozpoczynające cały proces rozbudowy jasielskiego szpitala, które trafią do wszystkich radnych,  a potem pod obrady rady powiatu, nie podzielą radnych, a połączą we wspólnej trosce o szpital – powiedział Starosta Jasielski Adam Kmiecik.


 Starostwo Powiatowe w Jaśle