Rozbudowa drogi krajowej nr 73 raporty z akcji informacyjnej

10 maja 2018 r. Rozbudowa drogi krajowej nr 73 – raporty z akcji informacyjnej Firma Multiconsult Polska sp. z o.o., działając w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, sporządziła raport z akcji informacyjnej (z 20 stycznia br.) dotyczącej przebiegu rozbudowy drogi krajowej nr 73 na terenach gminy Pilzno, Brzyska, Brzostek, Kołaczyce i Jasło. Raport (w wersji papierowej) dotyczący Miasta Jasła dostępny jest w Urzędzie Miasta w Jaśle w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 16. Zapoznać się z nim można do 23 maja.   Raporty, z podziałem na poszczególne gminy, w tym również dotyczący Miasta Jasła, dostępne są na stronie internetowej GDDKiA Oddział Rzeszów pod linkiem:https://www.gddkia.gov.pl/pl/3197/Akcja-informacyjna-dot-DK-73 Urząd Miasta w Jaśle