Rada Powiatu uchwaliła nowy harmonogram dyżurów aptek

Rada Powiatu uchwaliła nowy harmonogram dyżurów aptek


Radni powiatowi przyjęli uchwałę dotyczącą godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jasielskiego, otwartych zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy i święta.


Podczas obrad sesji Rady Powiatu w Jaśle w dniu 22 stycznia radni przyjęli uchwałę dotyczącą rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jasielskiego. Zgodnie z ustawą prawo farmaceutyczne do rady powiatu należy uchwalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, które będą dyżurowały w noce i w święta oraz w dni wolne od pracy. Ma to zapewnić mieszkańcom właściwy dostęp do możliwości zakupu lekarstw.


 


Dyżury odbywają się cyklicznie według ustalonej kolejności. Apteki kończą dyżur nocny o godz.7.30 rano, następna wyznaczona apteka rozpoczyna dyżur o tej samej godzinie. Informacja dotycząca dyżurów powinna być umieszczona w widocznym dla pacjentów miejscu.


Szczegółowe informacje dotyczące dyżurów i godzin pracy aptek są dostępne na stronie Starostwa Powiatowego w Jaśle (www.powiat.jaslo.pl) w zakładce „Apteki”.


 


 


 


 


 


 


 


Starostwo Powiatowe w Jaśle