Przypomnienie SMS-em bądź mailowo

23 maja 2018 r. Przypomnienie SMS-em bądź mailowoZgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, informujemy, że w Urzędzie Miasta w Jaśle wprowadzony zostanie SMS-owy i e-mailowy system powiadomień dotyczących zapłaty należności podatkowych oraz innych opłat.Każdy, kto wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego lub e-maila w bazie Urzędu Miejskiego w Jaśle, będzie mógł otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe (sms) lub e-maile dotyczące płatności (zapłaty): podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, wieczystego użytkowania gruntów i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Aby skorzystać z systemu należy złożyć pisemną zgodę na otrzymywanie powiadomień: w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta Jasła (ul. Rynek 12, lub ul. Sokoła 8) lub przesłać listownie na adres siedziby Urzędu ul Rynek 12.Oświadczenie (druk zgody) można pobrać w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta oraz ze strony internetowej www.jaslo.pl. Informacji udzielają również pracownicy pod nr tel. 13 44 86 346, 13 44 86 382. Urząd Miasta w Jaśle


Podziel się swoją opinią*:
SKOMENTUJ!

214.10.11.2


Wpisz za pomocą cyfr rozwiązanie równania:
trzy dzielone przez jeden =
Twój adres e-mail będzie wykorzystany tylko do powiadomienia Ciebie o nowych wpisach w dyskusji.

KOMENTARZE
Ten wpis nie ma żadnych komentarzy.
Napisz pierwszy/a co o nim myślisz!