Prośba do wszystkich mieszkańców Gminy Kołaczyce

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Kołaczyce, których członkowie rodzin brali udział w walkach narodowowyzwoleńczych w okresie I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej, o udostępnienie materiałów i fotografii znajdujących się w archiwach rodzinnych dotyczących tego tematu. Zebrane informacje posłużą do wykonania wystawy upamiętniającej mieszkańców gminy Kołaczyce, którzy polegli w walkach o odzyskanie niepodległości naszego kraju.

Materiały można przesłać na adres biuro@gokkolaczyce.pl, lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Kultury w Bieździedzy 100A.

Działania te realizowane są w ramach projektu „Zerwane pęta”.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.