Program opieki nad zwierzętami, podsumowanie 2021 roku

21 stycznia 2022 r.

Program opieki nad zwierzętami – podsumowanie 2021 roku

122 zwierzęta przebywały w ubiegłym roku pod opieką Miasta Jasła w ramach realizacji

programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt.

W 2021 roku w ramach programu otoczono opieką łącznie 122 zwierzaki (60 psów i 62 kotów, w

tym koty wolno żyjące). 40 zwierząt wróciło do swoich dotychczasowych właścicieli (39 psów i 1

kot), a 41 (18 psów i 23 koty) przygarniętych zostało przez nowych właścicieli. Blisko 100 zwierząt

potrzebowało opieki weterynaryjnej, a 53 psów, których właściciele mieszkają w Jaśle, zostało

bezpłatnie zaczipowanych.

Jasielski program obejmuje między innymi: odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie im

miejsca w schronisku i niezbędnej opieki weterynaryjnej, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w

tym ich dokarmianie. Podobnie jak w latach poprzednich, miasto współpracowało z tzw.

Społecznymi Opiekunami kotów wolno żyjących, którzy odpowiedzialni są między innymi za

dokarmianie tych zwierząt oraz bieżące monitorowanie ich skupisk.

Koszt całego zadania w ubiegłym roku wyniósł niecałe 100 tys. zł.