Poziom wód na rzekach w mieście

Poziom wód na rzekach w mieście – stan na godz. 14.30Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle informuje, że w obecnej chwili poziom rzek Wisłoki i Jasiołki stabilizuje się. Natomiast stan rzeki Ropy wykazuje niewielką tendencję wzrostową, spowodowaną intensywnymi, nocnymi opadami deszczu w zlewni rzeki Ropy, między Bieczem a Jasłem.Zapora Klimkówka zmniejszyła zrzut wody o około 40 proc., a to nie stanowi żadnego zagrożenia dla miasta Jasła.W ciągu najbliższych kilku godzin spodziewane jest zmniejszenie poziomu wody na rzece Ropie.Na najbliższe godziny nie przewidywane są opady deszczu, co korzystnie wpłynie na sytuację hydrologiczną  w mieście.Przypominamy, że Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle działa całodobowo - nr tel. 13 44 86 348.   Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle