Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle rozpoczął przyjmowanie wniosków na realizację usług i instrumentów rynku pracy w 2023 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle informuje o możliwości skorzystania przez osoby bezrobotne, pracodawców i przedsiębiorców z następujących form pomocy:

- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – kwota do 6 – krotności przeciętnego wynagrodzenia,

- refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – kwota do 6 – krotności przeciętnego wynagrodzenia,

- staży (do 6 m-cy) - stypendium stażowe w kwocie 1565 zł m-cznie,

- bonów na zasiedlenie – do 200% przeciętnego wynagrodzenia,

- bonów stażowych (6 m-cy) - stypendium stażowe w kwocie 1565 zł m-cznie,

- prac interwencyjnych (do 6 m-cy) - kwota dofinansowania ok. 1534 zł,

- robót publicznych (do 6 m-cy) - kwota dofinansowania ok. 2950 zł,

- dofinansowania wynagrodzenia osób pow. 50 roku życia (do 24 m-cy) – w kwocie 1745 zł,

- szkoleń indywidualnych pod zapotrzebowanie pracodawcy - do 300% przeciętnego wynagrodzenia + stypendium szkoleniowe w kwocie 1565 zł przy 150 godzinach szkolenia w miesiącu,

- pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i składania wniosków w ramach ww. usług i instrumentów rynku pracy.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej PUP w Jaśle jaslo.praca.gov.pl oraz uzyskać pod nr telefonu: 134463492.

Zachęcamy do polubienia naszego profilu na Facebooku

www.facebook.com/PUPJaslo