Polski Ład a wysokość emerytury - dyżur telefoniczny ZUS

25 stycznia Oddział ZUS w Jaśle zaprasza na dyżur telefoniczny, którego tematem będą zmiany w przepisach emerytalnych.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat:

- wpływu „Polskiego Ładu” na wysokość pobieranej emerytury, renty, innego świadczenia emerytalno-rentowego,

- warunków jakie trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie wyrównawcze dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki,

- wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych na rachunek bankowy, inny instrument płatniczy,

- obowiązków pracujących emerytów i rencistów względem ZUS – rozliczenia przychodów uzyskiwanych w 2021 r. Obowiązek przekazania do ZUS zaświadczenia o przychodach.

Odpowiedzi na pytania i wątpliwości będzie można uzyskać 25 stycznia br. w godz. od 10.00 do 12.00, pod numerami telefonów 13 44 379 17, 13 43 663 99 podczas dyżuru ekspertów ZUS z Oddziału w Jaśle.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy.Wojciech DylągRegionalny rzecznik prasowy