Podłącz się do kanalizacji. Miasto dofinansuje połowę poniesionych kosztów.

2013.01.28/3


 


Podłącz się do kanalizacji. Miasto dofinansuje połowę poniesionych kosztów.


 


Mieszkańcy budujący przyłącza kanalizacyjne, mogą starać się o refundację poniesionych wydatków. Aby zapobiec odprowadzaniu ścieków do przydrożnych rowów, ale także dbając o estetykę miasta Urząd Miasta może przyznać do 4 tysięcy złotych na ten cel.  Odpowiednią uchwałę w tej sprawie podjęła wczoraj (27.02) Rada Miasta Krosna.


 


Chcemy zapobiec odprowadzaniu ścieków do przydrożnych rowów, cieków wodnych czy kanalizacji deszczowej  – mówi Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska –Iwona Walaszczyk. Mieszkańcy – osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której wybudowane zostało przyłącze mogą na ten cel uzyskać do 4 tysięcy złotych dotacji.


 


Dotacja celowa, czyli do 50% poniesionych kosztów, wypłacana będzie, po złożeniu odpowiedniego wniosku.  Aby uprościć zasady rozliczania kosztów ponoszonych przez wnioskodawców, dla obliczenia kwoty dotacji przyjęto maksymalną kwotę dotacji w wysokości 4 tys. zł brutto oraz maksymalnej kwoty wybudowania 1 metra bieżącego przyłącza  w wysokości 175 zł brutto.


 


Refundacji mogą podlegać koszty:  • Przygotowania projektu technicznego,

  • Zakupu materiałów

  • Usługi wykonania przyłącza

  • Pomiarów geodezyjnych, dokumentacji powykonawczej przyłączenia,

  • Odbioru przyłącza przez MPGK


Dotacją nie jest objęta przebudowa lub zmiana lokalizacji istniejącego przyłącza.


 


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy  Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna pod numerem  tel. 13 47 43 640


 

Podziel się swoją opinią*:
SKOMENTUJ!

214.10.11.2


Wpisz za pomocą cyfr rozwiązanie równania:
dziewięć dzielone przez trzy =
Twój adres e-mail będzie wykorzystany tylko do powiadomienia Ciebie o nowych wpisach w dyskusji.

KOMENTARZE
Ten wpis nie ma żadnych komentarzy.
Napisz pierwszy/a co o nim myślisz!