Piotr Madejczyk z Kołaczyckiego Liceum wśród najzdolniejszej młodzieży podkarpacia

Piotr Madejczyk, tegoroczny maturzysta Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach, został Laureatem Nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Najzdolniejsza Młodzież Podkarpacia”.  Nagroda ta przyznawana jest corocznie w maju z okazji Dni Samorządu Terytorialnego jednemu uczniowi z każdego powiatu województwa podkarpackiego. Zgodnie z opracowanymi wcześniej kryteriami, samorząd gminny wybiera jednego ucznia spośród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu swojej gminy, a samorząd powiatowy - spośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  Piotr  w ciągu trzech lat nauki w Kołaczyckim Liceum dał się poznać nie tylko jako wzorowy uczeń, ale także jako aktywista, zaangażowany w życie szkoły i społeczności lokalnej. Z powodzeniem   łączył naukę z działalnością społeczną, uzyskując wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach. Jest m. in. laureatem II miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej w Szczytnie, finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Aktywny w Związku Strzeleckim „Strzelec”, pełnił funkcję dowódcy 1 plutonu JS 2094 Kołaczyce, wykazując się umiejętnościami organizacyjnymi.  Jako uczeń klasy mundurowej rozwijał swoje pasje,  uczestnicząc  w zajęciach organizowanych przez szkołę, ale także  pozaszkolnych zajęciach i  kursach, np. kursie  przetrwania w warunkach hipotermii organizowanym przez Stowarzyszenie „Obrona Narodowa. pl”, kursach  walki pododdziałów zwartych,  kursie obsługi broni palnej, kursie pierwszej pomocy. Inicjował  i organizował różne akcje społeczne i charytatywne w środowisku lokalnym, ale także w szkole jako Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Brał udział w programie telewizyjnym „Westerplatte Młodych”, w którym poruszył problem udziału młodych w życiu społecznym oraz audycjach radiowych o tematyce patriotycznej i religijnej. Aktywność i  otwartość oraz odpowiedzialność za powierzone zadania zjednały Piotrowi wielu sympatyków w środowisku szkolnym i lokalnym.  Tym bardziej cieszy fakt, że jego zaangażowanie i osiągnięcia zostały zauważone i docenione przez władze samorządowe.     Piotrowi serdecznie gratulujemy!  


Warning: include(komentuj.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/itvpoludnie.pl/artykul.php on line 34

Warning: include(komentuj.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/itvpoludnie.pl/artykul.php on line 34

Warning: include(komentuj.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/itvpoludnie.pl/artykul.php on line 34

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'komentuj.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5.2/pear') in /www/itvpoludnie.pl/artykul.php on line 34

Warning: include(komentarze.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/itvpoludnie.pl/artykul.php on line 73

Warning: include(komentarze.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/itvpoludnie.pl/artykul.php on line 73

Warning: include(komentarze.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/itvpoludnie.pl/artykul.php on line 73

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'komentarze.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5.2/pear') in /www/itvpoludnie.pl/artykul.php on line 73