Pieniądze są dla szkoły

Agencja Pracy Twórczej w Poznaniu zaprasza dyrektorów szkół do udziału w konferencji pt. „Pieniądze są dla szkoły. Jak pozyskać fundusze na funkcjonowanie placówki publicznej oraz niepublicznej w roku szkolnym 2015/2016" organizowanej w dniach 11 - 12 czerwca 2015 r. w Poznaniu. Konferencji towarzyszyć będą warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół.

W dzisiejszych czasach każda szkoła ma możliwość dofinansowania swoich działań z ponad 100 różnych źródeł zewnętrznych. Należy jednak pamiętać, że przyjmowanie wniosków o dodatkowe fundusze w wielu ważnych instytucjach kończy się w sierpniu lub wrześniu 2015 r., dlatego już dziś warto aplikować o środki na nowy rok szkolny.

Z pozyskanych środków pozabudżetowych placówka może m.in.- rozpocząć rok szkolny 2015/2016 z zastrzykiem dodatkowej gotówki na funkcjonowanie szkoły,- wyposażyć klasy w nowy sprzęt i narzędzia dydaktyczne na nowy rok szkolny,- wprowadzić innowacyjne zajęcia dla uczniów m.in. z wykorzystaniem TIK, a także przedmiotowe oraz językowe,- zaplanować  projekty edukacyjne, w tym wycieczki, rajdy, zielone szkoły lub wymiany zagraniczne,- dofinansować modernizację placówki.Niezwykle pomocną w pisaniu i tworzeniu projektów dla szkół może okazać się konferencja pt. „Pieniądze są dla szkoły. Jak pozyskać fundusze na funkcjonowanie placówki publicznej oraz niepublicznej w roku szkolnym 2015/2016" zorganizowana w dniach 11-12 czerwca 2015 r. przez Agencję Pracy Twórczej w Poznaniu.Podczas konferencji dyrektorzy szkół będą mieli możliwość:- poznania w praktyczny sposób możliwości pozyskania dodatkowych środków na funkcjonowanie swoich placówek, poza subwencją oświatową,-  wybrania z ponad 100 źródeł krajowych i zagranicznych, oferujących pomoc finansową oraz niepieniężną, grantów najbardziej adekwatnych dla kierowanej przez nich placówki,- pozyskania informacji o działaniach, jakie należy podjąć, aby na rok szkolny 2015/2016 pozyskać środki z wybranych programów.W programie konferencji:1. Zewnętrzne krajowe źródła finansowania szkół:- programy grantowe prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia, programy rządowe oraz środki samorządowe,- programy wsparcia niepieniężnego,- dobre praktyki wykorzystania dodatkowych funduszy w placówce oświatowej.2. Zagraniczne źródła finansowania szkół:- unijne fundusze strukturalne EFS i EFRR, a polskie POWER i RPO,- program Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej" oraz „Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół",- wyzwania organizacyjne dla szkoły podczas realizacji projektów unijnych.3. Kiedy wnioskodawcą nie może być szkoła - praktyczne aspekty budowania partnerstw.4. Pozyskanie sponsora dla szkoły - fundraising w trzech krokach.Konferencji towarzyszyć będą warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół:1. Fundusze UE dla placówek edukacyjnych.2. Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ Akcja 1.3. Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ Akcja 2.Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są: www.pieniadzesadlaszkoly.pl. [Inf. Agencja Pracy Twórczej - oprac. A. Zielińska]Warning: include(komentuj.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/itvpoludnie.pl/artykul.php on line 34

Warning: include(komentuj.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/itvpoludnie.pl/artykul.php on line 34

Warning: include(komentuj.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/itvpoludnie.pl/artykul.php on line 34

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'komentuj.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5.2/pear') in /www/itvpoludnie.pl/artykul.php on line 34

Warning: include(komentarze.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/itvpoludnie.pl/artykul.php on line 73

Warning: include(komentarze.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/itvpoludnie.pl/artykul.php on line 73

Warning: include(komentarze.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/itvpoludnie.pl/artykul.php on line 73

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'komentarze.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5.2/pear') in /www/itvpoludnie.pl/artykul.php on line 73