Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje

Od kiedy mogę się zaszczepić?

Etap "zero" szczepień

Pierwsze szczepienia w Polsce odbyły się 27 grudnia. Tego samego dnia szczepienia zaczęły się również w większości państw UE.

Pierwsze dawki (tzw. etap „zero” szczepień) są przeznaczone dla osób najbardziej narażonych na zakażenie. Są to pracownicy:

- szpitali węzłowych,

-pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,

- Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,

- aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,

- uczelni medycznych (w tym studenci kierunków medycznych).

Ważne! Do grupy „zero” zalicza się także:

- personel niemedyczny pracujący w wymienionych podmiotach, czyli administracyjny i pomocniczy – bez względu na formę zatrudnienia (również wolontariusze i stażyści),

- pracowników firm współpracujących z podmiotem medycznym, którzy stale przebywają w tym podmiocie,

- rodziców wcześniaków.

Pierwszy etap szczepień

- Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat.

- Od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia.

- 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i zawodowym. W etapie pierwszym znajdują się również pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczyciele;

Kolejne etapy szczepień

Etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego

lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne;

Etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.