Nowe zasady rozliczania PIT - dyżur telefoniczny

25 lutego Oddział ZUS w Rzeszowie zaprasza na dyżur telefoniczny, którego tematem będą nowe zasady rozliczenia podatku osób pobierających emerytury i renty.Na przełomie stycznia i lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2020 r. Trafią one do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS, np. emeryturę, rentę lub zasiłek. Co ważne, w tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Takie osoby otrzymają PIT 11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego.

Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznania podatkowego. Jeśli świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36.

Dlatego warto skorzystać z dyżuru telefonicznego z ekspertami ZUS z Oddziału w Rzeszowie i dowiedzieć się więcej na ten temat. Podczas dyżuru wyjaśnią m.in.:

• kto otrzyma z ZUS PIT 11A, a kto PIT 40A,

• czy osoby, które otrzymają PIT 11A muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym,

• kto musi samodzielnie rozliczyć się z urzędem skarbowym,

• zasady sporządzania i wysyłania przez ZUS PIT-ów po osobie zmarłej,

• zmiany w realizacji wniosków o niestosowanie zmniejszenia zaliczki na podatek.Eksperci ZUS będą odpowiadać na pytania 25 lutego(czwartek) w godz. od 10.00 do 11:30, pod numerem telefonu 17 858 61 85

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy.Wojciech Dyląg

regionalny rzecznik prasowy

w województwie podkarpackim