Notre - Dame de Paris
Notre - Dame de Paris

spłonęła w XXI wieku
na oczach całego świata
osiem stuleci wspomnień
gloria Francji i świadek
Rewolucji Francuskiej
nasza Pani
choć cudownie ocalona
w czasach wojen i okupacji
dziś okrutnie dotknięta losem
płomienie zniszczyły jej lico
posmutniała bardzo
opuszczona i zapomniana
nie wita już turystów
czeka na grzmoty nieba
i przebudzenie agnostyków
tu cienie szukają półcieni
historia droczy się z czasem
półmrok szuka światłości
na krzesłach siedzą nieobecni
gotyk rozmawia z przeszłością
kolumny mkną do nieba
z ołtarza wszyscy święci
patrzą na ogrom zniszczeń
białe lilie idą w procesji
ale więdną z żalu i niemocy
przez ocalałe witraże
niebo zagląda do katedry
rozrzedza smutek i półmrok
Dzwonnik z Notre Dame
wzywa na modlitwę

Janusz Kopeć
Chicago, w kwietniu 2019