Nagrody Miasta Jasła w zakresie kultury wręczone

Nagrody Miasta Jasła w zakresie kultury wręczone

Dorota Kamińska, Ewa Kusiak, Antoni Bolek, Maciej Wulw oraz śp. Jacek Smolik otrzymali Nagrody Miasta

Jasła w zakresie kultury przyzwane za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i naukowej. Nagrody

Kapituła konkursowa przyznała je jeszcze w listopadzie ubiegłego roku, wręczenie natomiast odbyło się 15

stycznia w Jasielskim Domu Kultury, podczas koncertu finałowego „Na nutę kantyczek”.

Nagrody przyznawane są od 2001 r., a otrzymują je twórcy i animatorzy kultury związani ze środowiskiem

jasielskim, za szczególne osiągnięcia artystyczne i naukowe oraz za wyróżniające się dokonania na rzecz

upowszechniania i ochrony kultury. W roku 2021 otrzymali je:

• Ewa Kusiak to wieloletnia instruktor plastyki i najstarszy stażem pracownik w JDK. Pod opieką plastyczną miała

dotychczas ponad tysiąc młodych mieszkańców Jasła i okolic. W pracy zawodowej odpowiedzialna jest również

za współpracę z rękodzielnikami z regionu. Otrzymała nagrodę „za zaangażowanie w życie artystyczne miasta i

regionu, za rozbudowywanie pasji plastycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pracę na rzecz

upowszechniania kultury lokalnej”.

• Dorota Kamińska to wieloletni pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, od 25 lat dba o to by jaślanie i

mieszkańcy regionu mieli jak najlepszy dostęp do książek i innych zbiorów, których potrzebują do nauki, pracy,

rozwijania pasji czy zainteresowań. Nagroda „za wieloletnie zaangażowanie w upowszechnianie dziedzictwa

kulturowego Jasła poprzez gromadzenie i opracowywanie zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, za

nieustanną dbałość o jakość usług czytelniczych i ich dostępność dla mieszkańców oraz za odpowiadanie na

potrzeby czytelników”.

• Antoni Bolek to najbardziej charakterystyczny lokalny twórca ludowy w regionie, laureat licznych Biennale

sztuki ludowej i nieprofesjonalnej. Ofiarodawca wielu cennych prac dla Muzeum Regionalnego w Jaśle. Jego

twórczość obrazuje niezwykły talent i szeroki zakres działań, wykorzystywanych technik i metod. Inspiracją dla

twórcy jest kultura szeroko rozumianego Pogórza. Nagroda za „aktywną działalność twórczą na polu

upowszechniania niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu jasielskiego. W 2021 r. twórca przekazał

Muzeum nieznany dotąd zbiór swoich prac malarskich: pasteli, akwareli i grafik oraz szkiców”.

• Maciej Wulw od 25 lat prowadzi klasę gry na skrzypcach w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda

Lutosławskiego w Jaśle. Ukończył studia podyplomowe w specjalności: skrzypce barokowe, członek zespołu

instrumentów historycznych: „Risonanza”. Współpracował z takimi orkiestrami jak: Sinfonietta Cracovia, Capella

Cracoviensis, Cracovia Danza i wiele innych, nagrywał dla Polskiego Radia Kraków, Katowice i Rzeszów. Nagroda

„za zaangażowanie w życie artystyczne miasta i regionu oraz pracę na rzecz upowszechniania kultury muzycznej

wśród dzieci i młodzieży oraz lokalnej społeczności.”

• śp. Jacek Smolik wieloletni instruktor Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu harcmistrza, wieloletni

komendant I Szczepu Orląt działającego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jaśle. W swojej pracy instruktorskiej

wychował wiele pokoleń harcerek i harcerzy. Aktywny działacz i społecznik, który szczególnie dbał o rozwój

tożsamości młodych ludzi oraz przywiązania do tradycji i kultury. Nagroda „za zaangażowanie w liczne

wydarzenia społeczne i kulturalne, pobudzanie mieszkańców do aktywnego udziału w życiu naszej „małej

ojczyzny” oraz za kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych służących identyfikacji

narodowej i kulturowej”.

Relację z wręczenia nagród będzie można obejrzeć w najbliższym programie informacyjnym Urzędu Miasta w

Jaśle. Więcej informacji dotyczących nagród w zakresie kultury oraz lista nagrodzonych od 2012 roku osób

znajduje się pod linkiem: https://um.jaslo.pl/pl/nagrody-miasta-jasla-w-zakresie-kultury/

Dodatkowo podczas uroczystości wręczono statuetki „Mecenasów Kultury”, ustanowione w 2003 r. dla

uhonorowania przedstawicieli środowisk gospodarczych i biznesowych wspierających jasielską kulturę. Trafiły

one do: Sieci Sklepów MPM – Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal, LOTOS Infrastruktura S.A. – spółki grupy

kapitałowej LOTOS działającej na terenie Jasła oraz jasielskiego oddziału Toyoty.

Urząd Miasta w Jaśle