Nabór uzupełniający - fotowoltaika

Miasto Jasło ogłasza nabór uzupełniający w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Jaśle.

Instalacje w domach prywatnych”, który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W związku z tym, iż pojawiły się wolne miejsca na liście chętnych osób, Miasto Jasło ogłasza nabór uzupełniający w ramach tego projektu. Wnioski będą przyjmowane od 30 listopada 2022 r. od godz. 7:30

do 9 grudnia 2022 r. do godz. 14.00 na następujące rodzaje instalacji fotowoltaicznych o mocy:

• 2 kWp,

• 2,5 kWp,

• 3 kWp.Szacowany wysokość wpłaty mieszkańca za wykonanie instalacji: rodzaj i typ instalacji fotowoltaicznej, łączna wpłata brutto mieszkańca po przetarguInstalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 2 kWp (dach, elewacja) - falownikjednofazowy   7 645,86 zł

Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 2 kWp (dach, elewacja) - falownik trójfazowy   10 102,86 zł

Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 2 kWp (grunt, budynek niemieszkalny) - falownik jednofazowy     7 645,86 zł

Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 2 kWp (grunt, budynek niemieszkalny) - falownik trójfazowy        10 102,86 zł

Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 2,5 kWp (dach, elewacja) - falownik jednofazowy      6 714,46 zł

Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 2,5 kWp (dach, elewacja) - falownik trójfazowy     9 122,86 zł

Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 2,5 kWp (grunt, budynek niemieszkalny) - falownik jednofazowy 6 714,46 zł

Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 2,5 kWp (grunt, budynek niemieszkalny) - falownik trójfazowy     9 122,86 zł

Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 3 kWp (dach, elewacja) - falownik jednofazowy   7 263,95 zł

Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 3 kWp (dach, elewacja) - falownik trójfazowy   9 672,35 zł

Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 3 kWp (grunt, budynek niemieszkalny) - falownik jednofazowy  7 263,95 zł

Instalacje fotowoltaiczne o minimalnej mocy 3 kWp (grunt, budynek niemieszkalny) - falownik trójfazowy 9 685,31 złUwaga:

W przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie mieszkaniec będzie rozliczał się z energetyką

według nowego systemu rozliczeniowego prosumentów obowiązującego od 1 kwietnia 2022 roku.

Wnioski można składać w dwóch formach:

- papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 (parter)

- elektronicznej (skan lub zdjęcie podpisanego wniosku) na adres e-mail: urzad@um.jaslo.pl

w tytule e-maila „OZE”

Formularz wniosku wraz z regulaminem naboru jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta w

Jaśle https://um.jaslo.pl/pl/nabor-uzupelniajacy-fotowoltaika/ oraz w wersji papierowej w Punkcie

Informacyjnym Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

Wniosek „Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych”, uzyskał dofinansowanie w

ramach działania 11.2 Rozwój OZE - REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 13 44 86 384, 13 44 86 373.

Urząd Miasta w Jaśle