Kolejne prace wykonane na nowym moście na Jasiołce

Kolejne prace wykonane na nowym moście na Jasiołce

Wczoraj, tj. 2 grudnia br., zakończyły się prace związane z wykonaniem dojazdów do mostu na

rzece Jasiołce, łączącego ulicę Żniwną i Towarową.

Prace na tej inwestycji przebiegają zgodnie z harmonogramem. W najbliższych dniach zostanie

wykonana nawierzchnia ścieralna i utwardzone pobocza. Do zakończenia inwestycji niezbędne będzie

wykonanie barieroporęczy i barier energochłonnych na moście i na nasypach dojazdowych.

Powiatowy Zarząd Dróg prowadzi prace związane z poprawą bezpieczeństwa komunikacyjnego na

powiatowym odcinku ulicy Żniwnej.

Całość inwestycji zostanie przekazana do użytkowania, po zakończeniu procedur odbiorowych,

jeszcze w tym roku.