KANTORALIA 2022

XII Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora KANTORALIA. Miejscem przedstawiania spektakli będzie sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim lub wielopolski rynek. Natomiast miejscem usytuowania wystawy fotografii teatralnej: Kantorówka Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim.Przegląd odbywa się już dwunasty raz, ma swoją historię i rangę. Biorą w nim udział teatry z całej Polski, które zdobędą doświadczenie potrzebne w dalszym rozwoju –m.in. poprzez udział w warsztatach prowadzonych przez uznanych twórców, reżyserów i nauczycieli teatralnych. Poznają sztukę Tadeusza Kantora, zwiedzając miejsce jego narodzin, czyli Kantorówkę ODiHR Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim. Będą mieli bezpośredni kontakt z jego sztuką poprzez prezentowane w muzeum wystawy stałe, a także dostępne prezentacje, pokazy multimedialne i filmowe. Celem Festiwalu jest propagowanie wśród młodzieży i dorosłych sztuki Tadeusza Kantora - urodzonego w Wielopolu Skrzyńskim, założyciela Teatru CRICOT 2 w  Krakowie, malarza, scenarzysty i reżysera. W Kantoraliach uczestniczą amatorskie grupy teatralne z województwa podkarpackiego oraz całej Polski, zajmujące się teatrem niekonwencjonalnym, poszukującym, inspirowanym sztuką Tadeusza Kantora. W programie między innymi: pokaz 8 spektakli konkursowych, 3 spektakle pozakonkursowych, koncert, wernisaż fotografii, warsztaty oraz działania performatywne. Szczegółowe informacje znajdują się na afiszu FESTIWALU.