Informacja o wprowadzeniu określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii

Informacja o wprowadzeniu określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemiiZgodnie z informacją przekazaną przez Premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy.

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju:

Edukacja, Kultura i Sport

- objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych;

- w godzinach od 800 do 1600 dzieci i młodzież do 16 roku życia nie mogą wychodzić sami ani tym bardziej spotykać się w grupach. Mogą to robić jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna;

- szkoły wyższe i ponadpodstawowe w trybie zdalnym;

- wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;

- wydarzenia kulturalne - do 25 % publiczności;

- zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni.

Gospodarka

- zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;

- zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia ostatnich turnusów rozpoczętych przed 26 października;

- 5 osób na 1 kasę w placówkach handlowych do 100 m2;

- 1 osoba na 15 m2 w placówkach handlowych pow. 100 m2;- W transporcie publicznym zajętych 50 % miejsc siedzących lub 30 % wszystkich.

Życie społeczne

- max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;

- ograniczenie przemieszczania się osób 70 +

Z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego, sprawowania lub uczestnictwa w sprawowaniu kultu religijnego.

Uwaga!

W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym m. in. w zakresie wydarzeń wydarzenie religijnych odbywających się w kościele, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.

Zostańmy w domach i przestrzegajmy zasad Skala rozprzestrzeniania się koronawirusa zależy od nas samych. Dlatego ważne jest przestrzeganie ustalonych obostrzeń i reżimów sanitarnych. Wszystkim zalecamy pozostawanie w domach, o ile jest to możliwe. Ograniczajmy wychodzenie z domu do absolutnego minimum, poza wykonywaniem pracy, czy zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.Burmistrz Miasta Jasła

Ryszard Pabian