Gmina Jodłowa zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym

Gmina Jodłowa zaprasza do składania ofert w  przetargu nieograniczonym na 

realizację zadania pn. „Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w 

Jodłowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji 

sanitarnej, C.O. na działkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodłowa.” 

Więcej informacji dot. w/w przetargu można uzyskać na stronie internetowej: 

http://www.ugjodlowa.itl.pl/bip/index.php?page=position2.php&id=4843&grp=1 Termin składania ofert 19.04.2018