Czwarte miejsce dla Piotra Czarnawskiego w Ogólnopolskim Konkursi

W dniu 10 lutego 2018r. Piotr Czarnawski, mieszkaniec Gminy Jodłowa i tegoroczny maturzysta I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy, uczestniczył w XLIV Olimpiadzie Geograficznej.W konkursie na najlepszą pracę z zakresu gleboznawstwa otrzymał wyróżnienie za pracę „Wpływ zróżnicowania typów genetycznych i bonitacyjnych gleb na kierunek rozwoju gospodarczego gminy Jodłowa”. Konkurs był pierwszym etapem olimpiady. Komisja ds. Edukacji Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego przyznała Piotrowi czwarte miejsce w Polsce. Pokonał specjalistyczne szkoły geodezyjne, leśne i rolnicze. Był lepszy od uczestników z Warszawy, Wrocławia, Gdańska i Białegostoku.Obok dyplomu i wielu nagród, przyszły student, otrzymał prawo publikacji pracy w wydawnictwach Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego i Polskiego Towarzystwa Geograficznego źródło: Gmina Jodłowa